10 d’octubre de 2012

LA DUALBIKE.CAT 2012


Informació i Reglament de la Prova


 1
El dia 21 d'Octubre del 2012 el Club Ciclista Corró d'Amunt conjuntament amb la Unió Ciclista Les Franqueses organitzen la 1ª DualBike de Catalunya.

2
La Sortida i Arribada es realitzaran en la Zona Esportiva de Corró d'Amunt.
La Cursa es disputarà sobre un recorregut de BTT de 8 Km i 7 Km de Carretera
El DualBike tindrà un total de 38 Km.
2 Voltes al Circuit de BTT
2 Voltes al Circuit de Carretera
1 Volta al Circuit de BTT
El canvi de bicicleta es realitzarà dins de les delimitacions dels boxes.
L'entrada i sortida dels boxes serà sempre a peu, mai a sobre de la bicicleta.
El corredor que no realitzi el canvi de bicicleta segons el reglament serà desqulificat o penalitzat.

3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
En cas de menors, és necessària la autorització expressa del tutor.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
L`organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil de la Federació Catalana de Ciclisme segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d'una assegurança d'accidents contractada per l'organització.

 4
La prova serà limitada a 150 participants.
Inscripcions per web o el diumenge 21 a partir de las 8:00 hores fins les 9:30h a la Zona Esportiva de Corró d'Amunt.
Hora de sortida de la prova 10h.

5
Preus d’inscripcions:     
FEDERAT: 20€ (+6€ NO FEDERATS)
En cap cas es retornarà el preu de l'inscripció.


DUALBIKE


On line

Inscripcions ON LINE

Numero de Compte: 2107 0404 52 3669696976 - Banc Unnim

Les inscripcions on line es tanquen el Dijous 18 d'Octubre a les 22:30 hores oal arribar als 150 inscrits.

Cal presentar el DNI a l'hora de recollir el dorsal.

IMPORTANT: Els participants federats hauran de presentar la fitxa federativa a l'hora de recollir el dorsal.

6
El dorsal ha d’anar col.locat a la part posterior de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqual.lificació.
En cap cas es permetrà corre la cursa sense dorsal.
El recorregut i creuaments del circuit, estan degudament senyalitzats amb cintes i hi ha avituallament líquid a l'entrada del box de cada transició.
La prova compta amb servei de dutxes i de rentat al finalitzar la prova.

7
L'organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

8
S’estableixen les categories següents (DualBike):
Categoria Masculí
                    · de 14 a 18 anys
                    · de 19 a 29 anys
                    · de 30 a 39 anys
                    · de 40 a 49 anys
                    · de 50 a 59 anys
                    · de 60a 69 anys
                   

Categoria Femenina                    
                    · de 14 a 40 anys
                    · de 41 a 69 anys

Trofeus als tres primers masculins i femenines de cada categoria.
Els premis es lliuraran a partir de las 12:30 h.

9
El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa. L'organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els ciclistes puguin sofrir.
Tota persona que desobeeixi la normativa de l'organització, se li retirarà de la classificació oficial.
El fet d'inscriure’s implica l'acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l'organització.

10
Les classificacions i les fotos de la cursa es pujaran a la web en les següents 24h.

11
L'organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

12
Desqualificacions:
El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
  • Qualsevol ciclista que manifesti un mal estat físic.
  • Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.
  • El ciclista que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
  • El ciclista que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l´organització al marge del que està estipulat en el punt 13 del present reglament.
13
Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s´haurà d'adjuntar la quantitat de 50€. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l´esmentat comité resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la relamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s´ajusti a aquest procés prodrà ésser desqualificat per l'aplicació de l´article 12 del present reglament.

14
L'organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.

L'atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora. 
Font:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada