29 de maig de 2013

La nova llei de la DGT pels ciclistes

Els ciclistes segueixen obligats a circular pel voral sempre que les circumstàncies ho permetin, i conserven el dret a utilitzar la part dreta de la calçada sempre que ho necessitin (especialment en descensos prolongats amb revolts). Si circulen en grup seran considerats com una sola unitat.
Autovies:Els ciclistes podran circular per les autovies sempre que no estigui expressament prohibit per una senyalització.
Nous termes per a ciclistes

• Els ciclistes, quan no disposin d'una via o part de la mateixa especialment destinada a ells, circularan per la vorera de la dreta, també podran fer-ho els vehicles en seguiment de ciclistes, a una velocitat per sota dels límits mínims.
• Els ciclistes podran superar la velocitat màxima fixada per a ells (40 km / h) en aquells trams en què les circumstàncies de la via aconsellin desenvolupar una velocitat superior, podent ocupar fins i tot la part dreta de la calçada que necessitin, especialment en descens prolongats amb corbes.
• Podran circular pels vorals de les autovies llevat que, per raons de seguretat, es prohibeixi amb senyals.
• Els ciclistes poden circular en grup, en aquest cas se'ls considera com una única unitat mòbil als efectes de prioritat.
• Per avançar un ciclista o grup d'ells, s'ocuparà part o la totalitat del carril contrari de la calçada, fins i tot quan estigui prohibit l'avançament, sempre que es pugui efectuar la maniobra sense perill.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada