13 de febrer de 2013

La federació i el pagament de l'inscripció a les carreres

La federació ha introduït uns canvis no gens agradables en el nostre ciclisme de carretera. Són els preus de les inscripcions en totes les categories:

GESTIÓ D’INSCRIPCIONS – PROVES DE CARRETERA
Informació per a esportistes:
Totes les inscripcions de curses de carretera es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web    "http://www.ciclisme.cat" www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC.
El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la data de la prova. (48 hores abans si la prova és fora del cap de setmana)
El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la prova.
S’estableix un preu  base al formalitzar l’ inscripció anticipada on-line, i un preu incrementat si es fa l’ inscripció de forma presencial el mateix dia de la prova.
Curses de categoria Cadet, Júnior, Elit i S’23:
 Inscripció anticipada on-line: 5 euros.
 Inscripció presencial dia de la prova: 8 euros.
Curses de categories Màster/Sènior, Veterans 40-50-60:
Inscripció anticipada on-line: 10 euros.
Inscripció presencial dia de la prova: 15 euros.
A totes les curses del calendari  amb inscripció anticipada  s’indicarà  “inscripció on-line” dins de l’ informació general de la cursa, al llistat del calendari, a la web http://www.ciclisme.cat" www.ciclisme.cat
Clicant a “inscripció on-line” s’obre el procés d’inscripció on és obligatori indicar :
Nom i cognom,  document d’identitat,  data de naixement  i  categoria per a totes les llicències lliurades per la FCC, automàticament s’omplen tots els camps d’informació personal, i es pot passar directament al procés de pagament.
En tots els altres supòsits, serà necessari omplir tots els camps d’informació personal marcats amb asterisc (*)
Finalment per a les curses de cadets, júniors, sèniors, màsters 30 i veterans hauran d’omplir la situació personal respecte el bicixip.
Ja  es pot passar directament al procés de pagament.
Una vegada complimentat el pagament, es podrà comprovar la correcta inscripció clicant a “llistat d’inscrits”.
Informació per a clubs organitzadors:
A les curses de categoria Cadet, Júnior, Elit i S’23a inscripció clicant a “llistat d’inscrits”
A les curses de categoria Cadet, Júnior, Elit i S’23, el club organitzador rebrà 4 euros per cada ciclista inscrit anticipadament on-line. 
A les curses de categoria Màster/Sènior i Veterans 40-50-60 , el club organitzador rebrà 7 euros per cada ciclista inscrit anticipadament on-line. 
Aquestes quantitats seran ingressades al número de comptre bancari de l'entitat organitzadora, el divendres abans de la data de la prova.
Per assegurar la inscripció presencial el mateix dia de la prova, el club organitzador haurà de preveure un punt de pagament al costat del jutge àrbitre, durant tot el període de control de llicències abans de la cursa.
Una vegada tancada la inscripció, el club organitzador ingressarà  al núm. de compte de la FCC la  part corresponent  a cada inscripció presencial, dins dels 15 dies posteriors a la data de la prova.
Per curses de Cadet, Júnior, Elit/s23 : 1 euro per participant amb inscripció presencial; per curses Màster/Sènior, Veterans 40-50-60 : 3 euros per participant amb inscripció presencial.

 G E S T I Ó   D E   C O N T R O L   D E   C U R S E S   A M B   S I S T E M A   B I C I X I P
 Informació per a esportistes:
El “Bicixip”  és un transponder actiu  amb una activació interna per un període determinat, que té la capacitat de transmetre el seu únic codi identificatiu al passar per sobre de l’antena de detecció.
El “Bicixip” està dissenyat per ser muntat a la part  inferior de la forquilla de la bicicleta  mitjançant una o dues brides, i col·locant una peça d’espuma plàstica entre el bicixip i la part metàl·lica de la bicicleta.
Curses de Cadets i Júniors  2012:
A totes les curses de carretera s’utilitzarà el sistema Bicixip, per al control de la cursa de part del Comitè Català d’Àrbitres.
Tots els ciclistes pertanyents a Equips de competició de la FCC  tindran el seu únic bicixip per a tota la temporada.  Es lliuraran els dorsals, plaques i els bicixips als responsables del Club, previ dipòsit de 300 euros a recuperar al final de temporada al retorn dels bicixips.
Els ciclistes que no pertanyin a Equips de competeció de la FCC, hauran de recollir el bicixip abans de cada cursa. El bicixip es lliurarà previ dipòsit de la llicència de competició.
Al retornar el bicixip es lliurarà la llicència.
Curses de Màster/Sènior i Veterans.
A totes les curses de carretera s'utilitzarà el sistema Bicixip per al control tècnic de l'activitat per part del comitè català d'arbitres.
Els ciclistes de categoria veterans que són propietaris del bicixip hauran de procedir a l'activació per a la temporada 2013, a la seva primera inscripció anticipada on-line. El preu de l'activació és de 22 euros i el pagament és obligatori realitzar-lo durant la primera inscripció on-line.
La compra d'un nou bicixip es realitzarà obligatòriament durant el procés d'inscripció anticipada on-line. El cost d'adquisició del bicixip es de 35 euros.
El lloguer de bicixips per a una sola cursa es realitzarà obligatòriament durant el procés d'inscripció anticipada on-line. El cost de lloguer és de 5 euros. 
El bicixip es lliurarà previ dipòsit de la llicència.

Objeccions a la normativa de la federació:

  • Que és el que busquen realment potenciar la participació en curses, o que la gent passi per caixa ara en transacció en línia (on-line)TPV.
  • Amb el desitjós xip hem de fer el pagament mitjançant la targeta de crèdit, com a màxim 48 hores abans de la data de la cursa.
  • Som corredors més que aficionats, amb compromisos laborals i familiars, que fan que no sempre puguem garantir la nostra participació amb aquesta antelació. L'important és cobrar.
  • El preu on-line de Màster/Sènior, Veterans 40-50-60 serà de 10 euros on-line però si ho fas en el mateix dia en forma presencial 15 euros.
  • Amb un xip nou costa 35 euros i si ja el tens de la temporada 2012 costa activar-lo 22 euros.Un despropòsit. I tot fet per la tarjeta de credit on-line TPV a la primera carrera que facis.
  • La finalitat d'aquest esdeveniment és sinó recaptar i recaptar "a robar carteres"

Un company de la categoria M/30 ha comentat això en el seu blog. Caldria aquestes propostes i exposar-les :
Des QC SYSTEM-VECTIO MUNDI ens agradaria fer una crida al col · lectiu ciclista, en especial al Master30. Seria bo que algú ens defensés d'aquest sense sentit. Que algú amb certa autoritat i pes dins del col · lectiu, fes entendre a la Federació que totes aquestes mesures sobren. Que així no. Que rectifiquin. Demanem per això, que ningú compri el Xip, que ningú faci la preinscripció prèvia per les carreres. Que ens presentem a la sortida disposats a pagar per la inscripció 10 € com fins ara, i que el xip el lloguin GRATIS fins que defineixin una manera justa de poder adquirir-lo. Que el preu de xip sigui 30 € i res de cobrar 22 € per aquesta falsa activació.
Font:http://qcsystemproteam.blogspot.com.es/2013/02/nos-merecemos-otra-federacion.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada