17 d’octubre de 2012

S'acosta la dualbike 2012 a Corró de Munt


El dia 21 d'Octubre del 2012 el Club Ciclista Corró d'Amunt conjuntament amb la Unió Ciclista Les Franqueses organitzen la 1ª DualBike de Catalunya.

La Sortida i Arribada es realitzaran en la Zona Esportiva de Corró d'Amunt.
La Cursa es disputarà sobre un recorregut de BTT de 8 Km i 7 Km de Carretera
El DualBike tindrà un total de 38 Km.
2 Voltes al Circuit de BTT
2 Voltes al Circuit de Carretera
1 Volta al Circuit de BTT
El canvi de bicicleta es realitzarà dins de les delimitacions dels boxes.
L'entrada i sortida dels boxes serà sempre a peu, mai a sobre de la bicicleta.
El corredor que no realitzi el canvi de bicicleta segons el reglament serà desqulificat o penalitzat.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
En cas de menors, és necessària la autorització expressa del tutor.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
L`organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil de la Federació Catalana de Ciclisme segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d'una assegurança d'accidents contractada per l'organització.

 La prova serà limitada a 150 participants.
Inscripcions per web o el diumenge 21 a partir de las 8:00 hores fins les 9:30h a la Zona Esportiva de Corró d'Amunt.
Hora de sortida de la prova 10h.


Preus d’inscripcions:     
FEDERAT: 20€ (+6€ NO FEDERATS)
En cap cas es retornarà el preu de l'inscripció.

DUALBIKE


On line

Inscripcions ON LINE

Numero de Compte: 2107 0404 52 3669696976 - Banc Unnim


Les inscripcions on line es tanquen el Dijous 18 d'Octubre a les 22:30 hores oal arribar als 150 inscrits.

Cal presentar el DNI a l'hora de recollir el dorsal.

IMPORTANT: Els participants federats hauran de presentar la fitxa federativa a l'hora de recollir el dorsal.
El dorsal ha d’anar col.locat a la part posterior de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqual.lificació.
En cap cas es permetrà corre la cursa sense dorsal.
El recorregut i creuaments del circuit, estan degudament senyalitzats amb cintes i hi ha avituallament líquid a l'entrada del box de cada transició.
La prova compta amb servei de dutxes i de rentat al finalitzar la prova.

L'organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

S’estableixen les categories següents (DualBike):
Categoria Masculí
                    · de 14 a 18 anys
                    · de 19 a 29 anys
                    · de 30 a 39 anys
                    · de 40 a 49 anys
                    · de 50 a 59 anys
                    · de 60a 69 anys
                 

Categoria Femenina                    
                    · de 14 a 40 anys
                    · de 41 a 69 anys

Trofeus als tres primers masculins i femenines de cada categoria.

Els premis es lliuraran a partir de las 12:30 h.

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa. L'organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els ciclistes puguin sofrir.
Tota persona que desobeeixi la normativa de l'organització, se li retirarà de la classificació oficial.
El fet d'inscriure’s implica l'acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l'organització.

Les classificacions i les fotos de la cursa es pujaran a la web en les següents 24h.

L'organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Desqualificacions:
El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:
  • Qualsevol ciclista que manifesti un mal estat físic.
  • Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.
  • El ciclista que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
  • El ciclista que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l´organització al marge del que està estipulat en el punt 13 del present reglament.
Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s´haurà d'adjuntar la quantitat de 50€. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l´esmentat comité resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la relamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s´ajusti a aquest procés prodrà ésser desqualificat per l'aplicació de l´article 12 del present reglament.

L'organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.

L'atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora. 
Font:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada